Ο Δήμος Δυτικής Σάμου με την Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί με απόφαση Δημάρχου για την παραλαβή και την διαχείριση των δωρεών, έχει οργανώσει στις αποθήκες της πρώην Αγροτικής Τραπέζης, που μας παραχωρήθηκαν από την Διοίκηση της Alpha Bank, σύστημα υποδοχής- καταγραφής και διάθεσης ειδών διατροφής και ρουχισμού που καταφτάνουν απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας για τη στήριξη των σεισμοπαθών συνανθρώπων μας.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί ποσότητες όλων των ειδών στις κοινότητες για διανομή στους κατοίκους του Δήμου με ευθύνη των  προέδρων και των κοινοτικών συμβουλίων τους.

Μέρος των τροφίμων χρησιμοποιείται καθημερινά για την σίτιση που έχει αναλάβει η πολιτική προστασία του δήμου μας με την βοήθεια  εθελοντών.

Η όποια βοήθεια αφορά όλο το νησί, κατανέμεται ισόποσα και παραλαμβάνεται από το Δήμο Ανατολικής Σάμου.

Μέλημά μας είναι να φτάσει η βοήθεια και στο τελευταίο κάτοικο που έχει ανάγκη.

Σ αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει , χρειάζεται σωστή συνεργασία και συνεχής στήριξη ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.

Ευχαριστούμε από καρδιάς..

 

Από τον Δήμο Δυτικής Σάμου