Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν πληρέστερα στην αντιμετώπιση γεωδυναμικών φαινομένων υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης και την ασφαλή ανάπτυξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου».
Το ερευνητικό έργο έχει ως σκοπό να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο οι ανθρώπινες απώλειες και οι επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από πιθανά σεισμικά καταστροφικά φαινόμενα που είναι δυνατόν να εκδηλωθούν στο γεωγραφικό χώρο του Δήμου και να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της περιοχής με βάση τις εξελισσόμενες γεωδυναμικές διεργασίες. Με βάση επιτόπιες αναγνωρίσεις στις πληγείσες περιοχές θα δοθούν στις υπηρεσίες του Δήμου τόσο η προσαρμογή και βελτιστοποίηση Σχεδίων Αντιμετώπισης έκτακτων Αναγκών όσο και προτάσεις αποκατάστασης θέσεων που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.
Με αυτή την ενέργεια επετεύχθη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κινδύνων και των κρίσεων, με αίσθημα ευθύνης και επιστημονικότητας.