ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει τους δημότες του ότι στo πλαίσιo της ψηφιακής αναβάθμισης του, τίθεται σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ολοκληρωμένης πληροφόρησης και διαχείρισης των συναλλασσόμενων.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή αυτή θα έχουν τη δυνατότητα οι δημότες μας να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για όλες τις οικονομικές οφειλές που έχουν προς τον Δήμο,  αλλά και να τις εξοφλούν μέσω του e-pos το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία στην εφαρμογή.

Αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής και λειτουργίας, έχει ως εξής :

Βήμα 1ο : Μετάβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου www.islandofsamos.gr

Βήμα 2ο : Επιλέγουμε το μενού «e-εφαρμογές» , «Ηλεκτρονική πληροφόρηση & Ηλεκτρονικές πληρωμές»

Βήμα 3ο : Ο χρήστης πραγματοποιεί αρχική εγγραφή στην εφαρμογή, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία. Εγγραφή χρήστη :: E-services (unisystems.gr)

Βήμα 4ο : Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

ώστε να εκδώσει ψηφιακά με τους κωδικούς taxisnet υπεύθυνη δήλωση με το εξής κείμενο :

«επιθυμώ την εγγραφή μου στο Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων του Δήμου Ανατολικής Σάμου και ζητώ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, όπως προβούν στις απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες.»

Βήμα 5ο : Αποστέλλει ηλεκτρονικά την υπεύθυνη δήλωση στο e-mail : n.paraskevis@0615.syzefxis.gov.gr

Τέλος, γίνεται η πιστοποίηση – έγκριση του χρήστη και μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα.