Αίτηση υπέβαλε ο Δήμος Σάμου για το πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Πολιτιστικός Τουρισμός».

Το πρόγραμμα “EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE”  (EDEN) – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, όσο και στην προβολή προορισμών, στους οποίους η τουριστική ανάπτυξη διασφαλίζει την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού είναι «Πολιτιστικός Τουρισμός» (“Cultural Tourism”). Η πρόσκληση αφορά μόνο στην υλική κληρονομιά, η οποία περιλαμβάνει αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους και μνημεία, μουσεία, θρησκευτικά προσκυνήματα και μνημεία, κτήρια αρχιτεκτονικού ιστορικού ενδιαφέροντος όπως κάστρα, πύργοι, οχυρά, αντικείμενα πολιτιστικής αξίας, τεχνουργήματα, συλλογές καθώς και τεκμήρια πάσης φύσεως που αποτελούν προϊόντα της ανθρώπινης δημιουργικότητας τα οποία θεωρείται ότι αξίζει να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές με ιδιαίτερη σημασία για την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη ή την τεχνολογία ενός δεδομένου πολιτισμού και μίας κοινωνίας.

Η πρόταση του Δήμου Σάμου αφορά μια πολιτιστική διαδρομή η οποία περιλαμβάνει συνολικά 18 κτιριακούς σταθμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και στόχος είναι η ανάδειξη θεματικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με τέχνες και τεχνικές στο διάβα του χρόνου. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ευπαλίνειο Όρυγμα, το μουσείο Σαμιακού Οίνου, το μουσείο Βυρσοδεψίας, το αρχαιολογικό μουσείο Πυθαγορείου και Σάμου, το Άνω Βαθύ και ο Ταρσανάς στον Άγιο Ισίδωρο. Κύριος στόχος είναι η άρση της εποχικότητας και η προσέλκυση ειδικών ομάδων επισκεπτών.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και θα επιλεγεί ένας νικητήριος προορισμός και τέσσερις επιλαχόντες προορισμοί. Οι υποψήφιοι προορισμοί θα πρέπει να μπορούν ν’ αποδείξουν ότι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, προκειμένου να διεκδικήσουν το βραβείο EDEN. Οι επιλεγέντες προορισμοί θα προβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, ο νικητήριος προορισμός και οι τέσσερις επιλαχόντες προορισμοί θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στο τέλος του 2017.

 

 

Εκ του Δήμου Σάμου