ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής του και της δημιουργίας χάρτη προτεραιοτήτων, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Διονυσίου, ενίσχυσε εκ νέου τον κωδικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποτυπώνοντας την ανάγκη για ενδυνάμωση ενεργειών κοινωνικής αλληλεγγύης στους δύσκολους αυτούς καιρούς που βιώνει η κοινωνία μας και προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα ζωής που τη δικαιούνται όλοι.

Παράλληλα, με τις ενέργειες αυτές και κατόπιν συνάντησης με την Πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων Σάμου- Ικαρίας – Φούρνων κα Τζεβρένη Φλώρα, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενισχύει τη συνεργασία του με το Σύλλογο και θα είναι αρωγός στις προσπάθειές του, όποτε αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να ενισχυθούν οι οικογένειες.