Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Σάμου υπενθυμίζει στους φορείς, στους συλλόγους και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας το άρθρο 17 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση.

Ο  σεβασμός  του περιβάλλοντος  συνιστά ύψιστη υποχρέωση  κάθε πολιτισμένης κοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο.  Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η προσπάθεια που καθένας και κάθε μια από εμάς που κατοικεί  στον Δήμο  μας οφείλει να καταβάλλει ώστε αυτός να διατηρείται καθαρός. Γιατί η καθαρή και ευπρεπής εικόνα της πόλης ασφαλώς συνιστά υποχρέωση της Δημοτικής  αρχής και είναι απαίτηση των δημοτών της, χωρίς όμως την καθημερινή συμβολή τους στην τήρηση βασικών κανόνων, αυτή η υποχρέωση καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής!

 

ΑΡΘΡΟ 17

Υπαίθρια Διαφήμιση

  1. Απαγορεύεται σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 η υπαίθρια διαφήμιση δηλαδή η υπαίθρια και δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο και μέσο για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους:

α)   Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

β)   Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.

γ)   Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

δ)   Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

ε)   Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφο 1 του Ν. 2190/1994  όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

στ) Σε στοές κτιρίων.

ζ)   Σε πινακίδες δημοσίας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους  φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.

 

  1. Απαγορεύεται επίσης:

α)   Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους, χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.

β)   Ο διασκορπισμός διαφημιστικών- ενημερωτικών φέιγ βολάν στο κατάστρωμα των δρόμων και σε κοινόχρηστους χώρους.

 

Από το Γραφείο  Αντιδημάρχου