Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο».

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποντίων Ν. Σάμου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ”, να συμμετέχει στο Δίκτυο Πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες, για την προώθηση της Διεθνούς Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Πρόκειται για δράση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κ.Ε.Δ.Ε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών όπου σκοπός του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του Ελληνισμού προς αυτό τον σκοπό, η δικτύωση και ο συντονισμός δράσεων, η αξιοποίηση των σχέσεων κάθε κοινότητας με τις άλλες κοινότητες, η συντονισμένη προσπάθεια πρόσβασης σε διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, η ενημέρωση της παγκόσμιας κοινότητας για τις πραγματικές διαστάσεις της γενοκτονίας.

Η συμβολή του Δήμου Ανατολικής Σάμου μαζί με τους ήδη συμμετέχοντες Δήμους στο Δίκτυο, επιδιώκει στην προβολή της ιστορικής αλήθειας και τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου