Την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η προπαρασκευαστική και συντονιστική συνάντηση των Ομάδων Εργασίας που συστάθηκαν, για την ετοιμασία της 2ης Τριμερούς Συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, στις 2 Νοεμβρίου 2017.  Της Συνάντησης προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης Συλλούρης.

Στις δύο Ομάδες Εργασίας, που αφορούν  α) στα θέματα επιχειρηματικότητας, έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης, και β) στους υδάτινους πόρους συμμετέχουν βουλευτές, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί από τις τρεις χώρες.

Ο Βουλευτής Σάμου κ. Δημήτρης Σεβαστάκης και Πρόεδρος της Διαρκούς  Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής  συμμετείχε στις εργασίες ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας, από την πλευρά του ελληνικού κοινοβουλίου, για θέματα Επιχειρηματικότητας, Έρευνας,Καινοτομίας και Εκπαίδευσης. Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τους Υδάτινους Πόρους είναι η Βουλευτής Β’ Αθηνών και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κ. Χαρά Καφαντάρη.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των τριών χωρών έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων  για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, τις ερευνητικές δυνατότητες στην αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την καινοτομία και τις εκπαιδευτικές  ανταλλαγές, την αρχαιολογική έρευνα, τη ασφάλεια κ.ο.κ. Στόχος είναι τα τρία Κοινοβούλια να καταλήξουν σε κοινές αρχές, νομοθεσίες και εξειδικευμένες πολιτικές.

Κατά τη συζήτηση υπογραμμίστηκε η σημασία της μακρόχρονης και συστηματικής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της ενίσχυσης της συνεργασίας, μεταξύ των Κοινοβουλίων και των αρμόδιων κυβερνητικών, ακαδημαϊκών και άλλων φορέων των τριών χωρών. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από  τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα στις τρεις χώρες και αφετέρου η  ενθάρρυνση της  κινητικότητας μεταξύ των τριών χωρών, η τριμερής συνεργασία για την Καινοτόμο Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης σε τομείς όπως η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός η Αγροδιατροφή, οι Βιοεπιστήμες αποτέλεσαν βασικά σημεία των συζητήσεων. Η προώθηση των εκπαιδευτικών συνεργειών και ευκαιριών προς όφελος των νέων των τριών χωρών αποτελεί βασικό σημείο συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.