ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Λίγες εβδομάδες πριν από την, καταστροφική για τις τοπικές οικονομίες των επιβαρυμένων νησιών του Β.Α. Αιγαίου, εξίσωση των συντελεστών Φ.Π.Α. μ’ αυτούς της ηπειρωτικής χώρας, ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι αυτή η βλαπτική μεταβολή είναι “έξωθεν” επιβεβλημένη και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, διαψεύδεται για μία ακόμη φορά.

 

Το συνολικό καθεστώς του Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ευέλικτων πρακτικών για μειωμένους, κατά περίπτωση, συντελεστές του, απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση τους τελευταίους μήνες και μάλιστα σε κατεύθυνση ακριβώς αντίθετη απ’ αυτήν που επικαλείται η ελληνική κυβέρνηση. Όπως τονίζεται σε σχετική οδηγία (με ημερομηνία έκδοσης 18 Ιανουαρίου 2018) η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να άρει στρεβλώσεις και να ενισχύσει την προσπάθεια για τη σύγκλιση των συντελεστών, προσανατολίζεται προς την υιοθέτηση καθεστώτος Φ.Π.Α. με βάση τη φορολόγηση, συνολικά, στη χώρα προορισμού, όπως ισχύει τώρα για τις περισσότερες υπηρεσίες.

Η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης σημειώνει ότι η φορολόγηση στο κράτος μέλος προορισμού θα καταστήσει δυνατή την μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών Φ.Π.Α. και ότι “όλοι οι υφιστάμενοι επί του παρόντος μειωμένοι συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων, που εφαρμόζονται νόμιμα στα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρηθούν και θα μπορούν να είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση”.

 

Έχει μεγάλη σημασία να τονιστεί ότι στο σχέδιο οδηγίας της η Επιτροπή αναφέρεται σε ειδική παράγραφο στους μειωμένους συντελεστές που ισχύουν για τα νησιά της Πορτογαλίας, Μαδέρα και Αζόρες και οι οποίοι διατηρούνται, κάτι που σημαίνει ξεκάθαρα ότι το θέμα ουδόλως αντιμετωπίζεται ως “ταμπού” στην Ε.Ε., αλλά υπήρξε και παραμένει αντικείμενο διαβούλευσης και αντιπαράθεσης επιχειρημάτων.

 

Φευ, η ελληνική κυβέρνηση είναι σαφές ότι και πάλι ολιγώρησε και δεν παρακολούθησε το ζήτημα όπως έπρεπε, ούτε το προσέγγισε με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά προτίμησε να το αφήσει στην τύχη του, με άλλοθι μια υποτιθέμενη άτεγκτη στάση επί του θέματος των Ευρωπαίων εταίρων μας, που όμως, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν υφίσταται.

 

Έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή, με βάση αυτό το πολύ πρόσφατο παράθυρο ευκαιρίας, η δημοτική αρχή της Σάμου, μαζί με άλλους δήμους, για μία ακόμη φορά απευθύνει δραματική έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για την επανεξέταση της απόφασης για εξίσωση των συντελεστών του Φ.Π.Α. στα νησιά μας και καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να διεκδικήσει, επιτέλους, όσα και οι Έλληνες νησιώτες δικαιούνται στο πλαίσιο του κοινοτικού κεκτημένου και των πρακτικών της Ε.Ε.

 

Για τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου, τα οποία πέρα από την οικονομική κρίση έχουν να αντιμετωπίσουν και το βάρος των ολοένα αυξανόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, η αύξηση του Φ.Π.Α. θα επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στις τοπικές οικονομίες και ειδικά στον τουρισμό, που έχει ήδη επιβαρυνθεί και από το τέλος διανυκτέρευσης.

 

Πεδίο για διαπραγμάτευση, όπως φαίνεται, υπάρχει. Ακόμη και στο “παρά πέντε” δεν είναι αργά να βρεθεί και διάθεση για διεκδικήσεις, αντί για δικαιολογίες που, η μία μετά την άλλη, αποδεικνύονται σαθρές.

 

Οι νησιωτικοί δήμοι της χώρας θα διεκδικήσουν στα Ευρωπαϊκά Όργανα την κατοχύρωση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. που δεν αποτελεί προνόμιο αλλά δικαίωμα των απομακρυσμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δήμος Σάμου