Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη προεδρείων και μελών στα όργανα της Nέας Δημοκρατίας στοn Nομό Σάμου . Νέος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Σάμου εκλέχτηκε ο Βασίλης Πανουράκης με μέλη τους , Βογιατζή Δημήτρη , Λερίου Ιωάννη, Κιάσο Εμμανουήλ,Βασιλείου Μάριο, Τσερέ Ζωή, Χαλβατζή Γιώργο , Πέτρο Καρλοβασίτη, Ευγενικό Χριστόδουλο,και Καρύδη Δημήτριο.

Εγγεγραμμένοι ήταν 171 μέλη , ψήφισαν οι 84 ενώ τέσσερα ήταν τα λευκά και ένα άκυρο .

Για την Δημοτική Τοπική Οργάνωση:

πρόεδρος εκλέχτηκε η Μαρία Παπαδάμ με μέλη τους , Βογιατζή Κωνσταντίνο , Τσιρίγο Δημήτριο, Ελευθερόγλου Γεώργιο, Τσεσμελή Ευάγγελο, Κυριαζή Δημήτριο, Βλαχοπούλου Ευαγγελία, Μανολιό Γεώργιο, Μωραίτη Κωνσταντίνο , Κανακάκη Πελαγία .

Για την Δημοτική Τοπική Οργάνωση Καρλοβάσου:

πρόεδρος εκλέχτηκε ο Ιωάννης Μάρκου με μέλη τους , Εμμανουήλ Ευγενικό, Μειμέρη Κωνσταντίνο, Αγγελίδη Ιωάννη, Πλατανιώτη  Ιωάννη, Ζησιμόπουλο Δημήτρη, Ισιδώρου Εμμανουήλ, Σταμούλη Ανεζινιώ , Κωτάκη  Δημήτρη, Χαραλάμπους Θεοφάνη.Εγγεγραμμένοι ήταν 97 μέλη από τα οποία ψήφισαν 83.

Για την Δημοτική Τοπική οργάνωση Ικαρίας:

πρόεδρος εκλέχτηκε ο  Σηφάκης  Ιωάννης  με μέλη τους Στυλιανό Λαρδά , Κωνσταντίνο Μαρκάκη, Στεφανλια Παμφίλη,Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Φίλιππος Καρίμαλης, Απόστολος Πίτακας, Σοφιανός Τσάκαλος, Ηλίας Πετσάκος, Δημήτριος Πυλαράς.

Εγγεγραμμένοι ήταν 50 μέλη από τα οποία ψήφισαν τα 36.

Στη ΔΗΜ.Τ.Ο Φούρνων  πρόεδρος εκλέχτηκε ο Εμμανουήλ Μαούνης .

Τέλος σύνεδροι  εκλέχτηκαν οι:

Παπαγεωργίου Πάρης ,  Εμμανουήλ Ευγενικός και  Ζωή Τσερέ Ευαγγέλου.