Ψηφίστηκε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με ισχυρή πλειοψηφία 16 υπέρ, έναντι 20 παρόντων δημοτικών συμβούλων.
Ο Οργανισμός συντάχθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και των Διοικητικών Υπηρεσιών, εφαρμόζοντας όσα προβλέπει ο νόμος και αποτελεί προϊόν εσωτερικής βαθιάς διαβούλευσης των υπηρεσιών και των στελεχών τους.
Ο Ο.Ε.Υ. ακολουθώντας μια δυναμική προσέγγιση, πυλώνα του οποίου αποτελεί το ήδη υπάρχον στελεχειακό δυναμικό, συντάχθηκε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου καθώς και την προοπτική της αποδοτικότερης λειτουργίας του, με σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών.