Συγκροτήθηκε  σε σώμα το  νέο Δ.Σ  του Φαρμακευτικού Συλλόγου   Σάμου.

Πρόεδρος ανακηρύχτηκε   η Χατζηελευθεριάδου Ελπίδα , αντιπρόεδρος  ο  Ελευθερίου Σταύρος, Γρμματέας η Καραγιάννη- Καραμανόλη Μαριγώ, Ταμίας ο Ξενάκης Κωνσταντίνος και Μέλος ο Αποστόλου Χριστόφορος.

Αντιπρόσωποι  στον πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο  εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη  οι Κοζώνης Αναστάσιος  και Παναγιωτακόπουλος Νικόλαος και αναπληρωματικοί  οι Κιλουκιώτου Αλεξάνδρα και Ξενάκης Κωνσταντίνος.

Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου Β. Αιγαίου  εκλέχτηκαν οι Τζάρας Νικόλαος , τακτικό μέλος και  Κοζώνης Αναστάσιος αναπληρωματικό.