Στις  27/9/17 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για το Δ.Σ  της ΦΩΤΟΣ που εκλέχθηκαν από τις αρχαιρεσίες της 20/9/17 έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος Κώστα Βέβα.
Έπειτα από μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Kώστας Βέβας.
Αντιπρόεδρος: Ηρώ Παυλιδάκη
Γραμματέας: Καρύδα-Βακάλη Ελευθερία
Tαμίας: Τάσος Σαραντίδης
Αναπλ.Γραμματέας: Αλέξανδρος Καρπαθίου.
Μέλη: Νικόλαος Χουσάς, Κώστας Πρωτόπαππας