Δελτίο Τύπου

Σύσταση Σώματος Νέου Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Σάμου 2024

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

μετά την εκλογή των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Απριλίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του, σήμερα, στις 18/04/2024 συγκροτήθηκε σε νέο σώμα. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τη νέα σύνθεση σώματος του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου:

 

Σύνθεση νέου Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μαγαλιού Αγάπη

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Σκάρου Χριστιάνα

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’:  Σοφούλη Μαρία

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Μάρκου Ευγενία

ΤΑΜΙΑΣ:  Καρπαθίου Άννα

 

ΜΕΛΟΣ:  Κάϊλα Δέσποινα

 

ΜΕΛΟΣ:  Καρυπίδου Κυριακή

 

Επίσης επικυρώθηκε η σύσταση της Εξελεγκτικής Επιτροπής:

 

1.Γιοκαρίνης Εμμανουήλ

  1. Σαραντίδης Ανέστης
  2. Παπαγεωργίου Ουρανία

 

Όπως και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία

 

Γιαννουλόπουλος Ηλίας

 

Με εκτίμηση
για το Δ.Σ. του Ε.Σ.Σ.

Η Πρόεδρος                               Η Γ. Γραμματέας

Μαγαλιού Αγάπη            Μάρκου Ευγενία