ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σάμου ανταποκρινόμενος στο πάγιο και συνεχές αίτημα των Δημοτών της Κοινότητας Μυτιληνιών  επί σειρά ετών,  ιεράρχησε ως μείζονος σημασίας και ενέταξε στον άμεσο Προγραμματισμό του  την εκπόνηση πλήρους μελέτης και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την Κατασκευή νέων δικτύων Ύδρευσης στην Δημοτική Κοινότητα, προς αντικατάσταση του υπάρχοντος παλαιωμένου δικτύου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες και σιδεροσωλήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σάμου  ολοκλήρωσε τις αποτυπώσεις των δικτύων και την εκπόνηση της μελέτης, και εξασφάλισε τις απαιτούμενες για την πληρότητα του φακέλου αδειοδοτήσεις (μια διαδικασία ιδιαίτερα μεθοδική και χρονοβόρα), ήτοι: Περιβαλλοντική αδειοδότηση, γνωμοδότηση  της Δ/νσης Δασών, γνωμοδότηση της 27ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και της Υπηρεσίας Υδάτων. Σε  συνέχεια της υπ΄αριθμ. 1716/23-09-2016 και της 1ης τροποποίησής της, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Β.Α   ο Δήμος Σάμου υπέβαλε μέσω ΟΠΣ στις 24/02/2017, πλήρη και ώριμο φάκελο  με τίτλο «Κατασκευή Νέων δικτύων Ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Μυτιληνιών» προϋπολογισμού 607.747,69 ευρώ. Το έργο υπεβλήθη, σύμφωνα με το συνοδό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, με Φορέα πρότασης, Φορέα Υλοποίησης, Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης καθώς και Τελικό Δικαιούχο  τον Δήμο Σάμου . Η  πρόταση αξιολογήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή και  έλαβε την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των προτάσεων.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την αντικατάσταση 7,5 χλμ.  παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης εντός του  οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιληνιών, το οποίο  σήμερα είναι  από αμιαντοσωλήνες και σιδηροσωλήνες .

Το παρόν έργο θα διασφαλίσει την δημόσια υγεία ενώ  πολύ σημαντική είναι και η συμβολή του  στην συνολική  ανάπτυξη της περιοχής  και στην προστασία του περιβάλλοντος  και στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων αφού οι απώλειες στο υπάρχον παλαιωμένου δικτύου ξεπερνούν το ποσοστό  του 50%.

«Η ολοκληρωμένη υδροδότηση, η αντικατάσταση παλαιών δικτύων καθώς και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι για το Δήμο Σάμο πρώτης προτεραιότητας,  συνεισφέρει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» δήλωσε ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος.