ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανέλαβε δράση το νέο αποφρακτικό μηχάνημα καθαρισμού των φρεατίων, των σχαρών υδροσυλλογής και των αγωγών ομβρίων υδάτων του Δήμου Δυτικής Σάμου.
Ο Δήμος Δυτικής Σάμου μέχρι πρότινος δεν διέθετε αντίστοιχο μηχάνημα και η προμήθεια του αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο καθώς η χρήση του θα συμβάλει στην διαρκή προσπάθεια που καταβάλλεται για την άμεση επέμβαση των συνεργείων με στόχο την καλυτέρευση την καθημερινότητας των δημοτών μας.