Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» ανακοινώνει ότι με την 7Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/τεύχος ΑΣΕΠ/30-12-2016) , προκηρύσσονται οι παρακάτω μόνιμες θέσεις προς κάλυψη των αναγκών του:

ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και σε έλλειψη ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (για το Κ.Ψ.Υ) 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΙΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ-ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ- ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με την προκήρυξη αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πληροφορίες στο: www.asep.gr

 

ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ