ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνουµε την προσθήκη του 7ου ξενοδοχείου στο portfolio των Doryssa Hotels & Resorts µε την ριζική ανακαίνιση του ξενοδοχείου “Labito” και την αναβάθµιση του σε κατάλυµα 4ων αστέρων. Μετά την µικρής τάξεως ανακαίνιση που πραγµατοποιήθηκε στο “Labito II” το 2022 και την µετατροπή του στο 3ων αστέρων και 22 δωµατίων “Doryssa Method”, σειρά έχει το πλέον 62 δωµατίων “Doryssa Theorem” το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό την 1η Μαΐου του 2023.

Το ξενοδοχείο θα ακολουθεί πιστά τα standards του brand µας αλλά και τα νεότερα trends του hospitality, εστιάζοντας στο design και την εµπειρία του πελάτη. Με το Doryssa Theorem και το Doryssa Method, ο όµιλος µας αυξάνει την χωρητικότητα των καταλυµάτων του ιστορικού Πυθαγορείου κατά 84 δωµάτια ή 175 άτοµα, ενισχύοντας σηµαντικά την δυναµικότητα αλλά και την ποιότητα του προορισµού.

Με τη συνεχή αναβάθµιση των καταλυµάτων στο Πυθαγόρειο, προσφέρουµε µια σύγχρονη και ανανεωµένη εικόνα στους επισκέπτες του τόπου µας εξασφαλίζοντας ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο τουρισµού από την αγορά.

Ο όµιλός µας παραµένει σταθερός και προσηλωµένος στον στόχο του, που δεν είναι άλλος από την ένταξη της Σάµου στον χάρτη των δηµοφιλών τουριστικών προορισµών.

Με τη δηµιουργία του πρώτου branded και διεθνώς αναγνωρισµένου ξενοδοχείου µας, Casa Cook Samos, των Doryssa Theorem & Doryssa Method αλλά και µε συνεχείς ανακαινίσεις των υπόλοιπων ξενοδοχείων µας, προσφέρουµε µια νέα ποιότητα καταλυµάτων, προσεγγίζουµε νέα µερίδια τουρισµού, δηµιουργούµε καλύτερες θέσεις εργασίας και αναβαθµίζουµε τον τόπο µας.