Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν η σύνθεση της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μετά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2016, έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Μανωλακέλλης Ευστράτιος, Πολιτικός Μηχανικός, ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Αντιπρόεδρος: Πολίτης Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, ΧΙΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Γενικός Γραμματέας: Βατούσης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Μέλη:

Αντωνίου Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός, ΧΙΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Βαλατσός Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ.

Δεληογλάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

Σαραντινού Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

Σταμούλας Αριστοτέλης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

Χριστόφας Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ.

 

Στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ- Τμήμα ΒΑ Αιγαίου εξελέγησαν οι:

 

Πρόεδρος: Κρητικόπουλος Φώτιος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Αντιπρόεδρος: Γιαλούρης Γεώργιος, Πολιτικό Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

Γενικός Γραμματέας: Στεφανής Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.