Ανακοινώθηκε  από τις 30 Νοεμβρίου  η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία από το Υπουργείο Υγείας και υπογράφηκε από τον Υπουργό κ. Ξανθό και τον αναπληρωτή υπουργό κ. Πολάκη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 13/12/2017.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αγροτικών ιατρών που προκηρύσσονται στον Ν. Σάμου είναι οι εξής:

 

ΠΠΙ Φούρνων                           (1)

ΠΙ Καρκιναγρίου Ικαρίας      (1)

ΠΙ Μαραθοκάμπου Σάμου    (1)

ΠΙ Πλατάνου Σάμου                (1)

ΠΙ Καλλιθέας Σάμου                (1)

ΕΠΙ Αερολιμένα Σάμου           (1)

Σύνολο θέσεων στον Ν. Σάμου:  6

 

«Η  προκήρυξη αυτή στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και ιδιαιτέρως στην βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων νησιωτικών, άγονων και δυσπρόσιτων περιοχών.

Η προσπάθεια για την στελέχωση των δομών υγείας και την ισότιμη φροντίδα είναι συνεχής και αποδίδει»δήλωσε ο βουλευτής Σάμου Δημήτρης Σεβαστάκης.