Εδώ και λίγες ημέρες λειτουργεί όπισθεν του Ξενία η πρέσα  για τα  απορρίμματα που είναι διαμορφωμένη ώστε να δέχεται απορρίμματα 12 κάδων τα οποία τα μετατρέπει με το πρεσάρισμα σε απορρίμματα τριών κάδων .

Πρόκειται για  μια πρωτοβουλία που  εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο  για την λειτουργία της ανακύκλωσης στο νησί μετά και την τοποθέτηση  των μπλε κλάδων.

Οι επιχειρηματίες της πόλης έχουν δει με θετικό μάτι την  πρωτοβουλία καθώς μπορούν να μεταφέρουν στην πρέσα τις  άδειες κούτες εξοικονομώντας χρόνο για την μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ αν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες  ή  χώρο στους κάδους που υπήρχαν στην συγκεκριμένη περιοχή  οι οποίοι γέμιζαν και  δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν  τους περιοίκους. Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη πρέσα  δέχεται πάσης φύσεως απορρίμματα  και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα  με το πάτημα απλά ενός κουμπιού .Επίσης υπάρχει ειδική λυχνία που ανάβει για να προειδοποιήσει ότι η πρέσα είναι γεμάτη και δεν μπορεί να δεχτεί άλλα  σκουπίδια. Ανάλογα με την εμπορική κίνηση η πρέσα μπορεί να μεταφερθεί στον ΧΥΤΑ για άδειασμα ανά τρεις η πέντε ημέρες.

Στόχος του Δήμου  είναι να τοποθετηθούν και άλλα τέτοια μηχανήματα σε όλο το νησί προς εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.