Με το  σχέδιο σύμβασης  συγχώνευσης – μετατροπής του Ν.Π.ΙΔ. με την επωνυμία «Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου» και το διακριτικό τίτλο «ΕΟΣΣ Σάμου», που συντάχθηκε στις 23 Οκτώβρη  η Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου και είκοσι δύο (22) οινοποιητικοί συνεταιρισμοί μέλη της, που συστάθηκαν και η λειτουργία αυτών διέπετο από τον ν. 6085/1934, μετατρέπονται σε αγροτικό συνεταιρισμό του ν. 4384/2016 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4384/2016, του άρθρου 24 του ν. 4384/2016 και της με αριθμό 902/51563/2016 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης – μετατροπής το οποίο συντάχθηκε από όλα τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΟΣΣ Σάμου και των είκοσι δύο οινοποιητικών συνεταιρισμών μελών της εγκρίθηκε στην κοινή Γενική Συνέλευση των φυσικών προσώπων μελών των συγχωνευμένων οινοποιητικών συνεταιρισμών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Βαθέος της Σάμου στις 23.10.2016 και υπογράφηκε αρμοδίως από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους, νομίμους εκπροσώπους της Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου, σε εκτέλεση της με αριθμό   189/22.7.2016   Απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης της ΕΟΣΣ Σάμου και των συχγωνευομένων οινοποιητικών συνεταιρισμών μελών αυτής δυνάμει αντίστοιχων αποφάσεων των Γενικών τους Συνελεύσεων. Συγκεκριμένα 1) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σταυρινήδων» έλαβε την με αριθμό 214/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 2) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Υδρούσας» έλαβε την με αριθμό 39/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 3) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Πύργου» έλαβε την με αριθμό 300/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 4) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου» έλαβε την με αριθμό 300/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 5) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Πανδρόσου» έλαβε την με αριθμό 334/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 6) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Παγώνδα» έλαβε την με αριθμό 169/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 7) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κοντακεϊκων» έλαβε την με αριθμό 17/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 8) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κοντεϊκων» έλαβε την με αριθμό 115/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 9) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κουμαραδαίων» έλαβε την με αριθμό 2/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 10) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Λέκκας» έλαβε την με αριθμό 38/2016  Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 11) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Μανολατών» έλαβε την με αριθμό 64/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 12) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Καρλοβάσου» έλαβε την με αριθμό 242/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 13) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Καστανιάς» έλαβε την με αριθμό 141/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 14) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Βαθέος» έλαβε την με αριθμό 57/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 15) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Βουρλιωτών» έλαβε την με αριθμό 13/2015 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 16) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Αγίου Κωνσταντίνου» έλαβε την με αριθμό 2/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 17) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Αμπέλου» έλαβε την με αριθμό 2/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 18) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κοκκαρίου» έλαβε την με αριθμό 61/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 19) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κοσμαδαίων» έλαβε την με αριθμό 133/2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 20) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Χώρας» έλαβε την με αριθμό 36/2016  Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 21) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Αγίων Θεοδώρων» έλαβε την με αριθμό 25/22.8.2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και 22) ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Μεσογείων» έλαβε την με αριθμό 276/2016  Απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Ο συνεταιρισμός που θα προκύψει από την μετατροπή της ΕΟΣΣ Σάμου και τη συγχώνευση των 22 οινοποιητικών συνεταιρισμών μελών της, θα έχει την επωνυμία «Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου», με έδρα το Μαλαγάρι της Σάμου και θα αποτελεί καθολικό διάδοχο της ΕΟΣΣ Σάμου και των είκοσι δύο συγχωνευομένων συνεταιρισμών μελών της.

Για την ΕΟΣΣ Σάμου και τους συγχωνευόμενους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς μέλη της

Ο Πρόεδρος του Προσωρινού Δ.Σ. του Συνεταιρισμού

Ιωάννης Σκούτας