Με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζουρη μεταβιβάζει στην Αντιπεριφερειάρχη Σουλτάνα Ανδρεάδου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη:

1.Συντονισμό και εποπτεία των υπηρεσιών της περιφέρειας του λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

2.Μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

3.Διατύπωση εισηγήσεων προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

4.Διάθεση και συντονισμό της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητά Σάμου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη.

5.Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. Επίσης αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη που αφορούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων, Διοικητικού και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, όπως αυτές προβλέπονται στον Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου: