ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο η ανθρωπότητα επιχειρεί να οικοδομήσει ένα ειρηνικό και ευοίωνο μέλλον για όλους τους ανθρώπους. Το δικαίωμα στη μάθηση ανήκει σε όλα εκείνα τα ξεχασμένα παιδιά που θέλουν να μορφωθούν· σε όλα εκείνα τα τρομαγμένα παιδιά που επιθυμούν ειρήνη· σε όλα εκείνα τα παιδιά που τους έχουν στερήσει τον λόγο και λαχταρούν την αλλαγή. Κάθε πολιτισμένη κοινωνία πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να οραματίζεται μέσα από τις πανανθρώπινες αξίες.

Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους. Η Σάμος του Πυθαγόρα για άλλη μια φορά στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και αποτελεί ασπίδα στην ξενοφοβία και το ρατσισμό, η εκπαίδευση όλων των παιδιών είναι καθήκον των σύγχρονων κοινωνιών για την προετοιμασία των μαθητών/μαθητριών ως πολιτών μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, οι οποίοι/οποίες θα σέβονται τη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα και θα διατηρούν παράλληλα την πολιτισμική τους ταυτότητα.

Ν.Ε ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΣΑΜΟΥ