Δελτίο τύπου

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Ο.Γ.Α της 31 Μαρτίου 2017 τα οικογενειακά επιδόματα Πολυτέκνων – Τριτέκνων καθώς και το Ενιαίο επίδομα στήριξης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν το Πάσχα σε ποσοστό 50% δηλαδή το μισό από τη μία δόση που έλαβαν το προηγούμενο έτος,όπως έγινε και πέρυσι (έτος 2016), φυσικά με την γνωστή κράτηση ύψους 3,6%.

Εκ μέρους του Διοικητικού μας Συμβουλίου εκφράζουμε τη λύπη μας για τα ανωτέρω που αντίκτυπο έχουν τις οικογένειές μας που για μια ακό-μη φορά «λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο» και ο προϋπολογισμός τους δεν θα υλοποιηθεί.

Τέλος προτείνουμε :

1.Να καταβληθεί ολόκληρη η πρώτη δόση στους δικαιούχους με ισοδύναμο την παρακράτηση του ποσού των 2.000 € από την βουλευτική αποζημίωση μηνός Απριλίου όλων τωνκ.κ. βουλευτών.

  1. Να τροποποιηθεί το Α21 με στήλη όπου θα τοποθετείται ο μοναδικός  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ κάθε τέκνου που σπουδάζει σε Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι.,Ι.Ε.Κ. κλπ ώστε να αποφεύγεται η γραφειοκρατία (έκδοση πιστοποιητικού σπουδών) αλλά και η καθυστέρηση – ταλαιπωρία των οικογενειών από τη μη έγκαιρη πίστωση στους λογαριασμούς του εν λόγω δικαιούμενου επιδόματος.                                                                                                                                                                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο                                                         Ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ιωάννης Β.Βούρος               Απόστολος Γ. Τσιώλης