Θέμα :<<Ανάκληση απόφασης Διοικητή>>

Το Δ.Σ  του Συλλόγου Εργαζομένων καλεί το Διοικητή του Νοσοκομείου να προχωρήσει σε ανάκληση της απαράδεκτης υπ’ αριθ. πράξη 520η /24-10-2019  απόφασης του, που μετακινεί νοσηλεύτρια ΤΕ στην Διοικητική Υπηρεσία .

Γνωρίζει ο Διοικητής του νοσοκομείου μας τις ελλείψεις που υπάρχουν στην νοσηλευτική υπηρεσία;

Γνωρίζει ο Διοικητής  την κάλυψη τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου μας με νοσηλευτικό προσωπικό κάτω από το όριο ασφαλείας;

Γνωρίζει ο Διοικητής ότι 1 νοσηλεύτρια καλύπτει 2 ή 3  τμήματα ταυτόχρονα σε νυχτερινή ή απογευματινή βάρδια;

Γνωρίζει ο Διοικητής τις εκατοντάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό που οφείλει η υπηρεσία στο Νοσηλευτικό προσωπικό και τις συνθήκες που εργάζεται  αυτό;

Τέλος γνωρίζει ο Διοικητής ότι το τμήμα της αιμοδοσίας  που εργάζεται η νοσηλεύτρια έχει ακάλυπτες νυχτερινές βάρδιες   λόγω έλλειψης προσωπικού εδώ και αρκετά χρόνια ;

Καλούμε  τον Διοικητή  να πάρει πίσω την απόφαση του και να  σταματήσει  να προκαλεί  τους εργαζόμενους.

 

ΤΟ ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                                                                               Η Γραμματέας

Σταμάτης Φιλιππής                                                                Παναγιώτα Λαγογιάννη