«Η Εποποιία της Εθνικής Αντίστασης μας διδάσκει,  μας στηρίζει. Σε όλη την χώρα δημιουργήθηκε η ελεύθερη Ελλάδα των βουνών, της παλληκαριάς, της  ανθρώπινης συντροφικότητας και της πολιτικής ωρίμανσης. Το ΕΑΜ και ο στρατιωτικός βραχίονάς του, ο ΕΛΑΣ, αλλά και οι άλλες μικρότερες οργανώσεις , ανέλαβαν  το υψηλό έργο πολεμικής και πολιτικής αντίστασης στα κατοχικά στρατεύματα και τους συνεργάτες τους. Ιδίως στη Σάμο και κυρίως στον Κέρκη και τον Καρβούνη διεξήχθηκαν σκληρές μάχες μέχρι τέλους. Ο πληθυσμός στη συντριπτική του πλειοψηφία  στήριξε το απελευθερωτικό κίνημα.                     Αυτό είναι το μεγάλο αποθησαύρισμα  για μας.                                           Την ενότητα πρέπει να κρατήσουμε, την σκέψη, την σεμνότητα των αγωνιστών.                                                                                                                    Ο τόπος μας περνάει δύσκολες στιγμές , οι άνθρωποί μας δοκιμάζονται. Να κρατηθούμε μαζί στον κρίσιμο αγώνα αντοχής  και πείσματος».