ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή το αίτημα  που υποβλήθηκε προ λίγων ημερών   από συμπολίτες μας σχετικά  με την οδό  Καλλιστράτους ,  η Υπηρεσία  προέβη στην διερεύνηση του  ισχύοντος καθεστώτος , και  παρατίθενται τα  παρακάτω:

Με την υπ΄αριθμ  132/2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Σάμου αποφασίστηκε  ομόφωνα: <<…Η εξάμηνη  πιλοτική  εφαρμογή  των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  πόλεως  Σάμου  στη Θέση  Καλάμι Τμήμα Νοσοκομείου – Γάγκου… >>,  η οποία  νομιμοποιήθηκε και  δημοσιεύτηκε στο  υπ΄αριθμ.  ΦΕΚ  376 Β΄/08-02-2018,

Στις  23 -04-2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του τ. Δήμου Σάμου ομόφωνα  αποφάσισε: <<Την παγίωση  της αμφιδρόμησης  της οδού Καλλιστράτους  καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με την δέσμευση ότι θα εξευρεθούν χώροι στάθμευσης, εφόσον η πιλοτική κυκλοφοριακή παρέμβαση λειτούργησε χωρίς σημαντικά προβλήματα >>.

Οι χώροι στάθμευσης που  αναφέρονται στην απόφαση ΔΣ  ουδέποτε αποκτήθηκαν από το Δήμο Σάμου με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται οι δεσμεύσεις της Απόφασης.

Στη συνέχεια  η αρμόδια Δ/νση  Τεχνικού ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου , στην οποία διαβιβάστηκε η απόφαση, με έγγραφο  αρ. πρωτ . 46847/Φ. ΜΟΕ /30/08/2019  γνώρισε ότι:  <<….όπως προβείτε   σε  λήψη νέας  απόφασης  για την μόνιμη αμφιδρόμηση  που θα συμπεριλαμβάνει και τους προαναφερόμενους  χώρους στάθμευσης οχημάτων  …>>

Επειδή  σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο  δεν νομιμοποιήθηκε  η απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου προκειμένου να εκδοθεί ΦΕΚ, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου , υποχρεούται  άμεσα  να επαναφέρει από σήμερα 28-07-2021 που έλαβε γνώση του θέματος, σε συνεργασία με την Δ/νση Τροχαιας Σάμου, την προηγούμενη κατάσταση , δηλαδή την μονοδρόμηση της οδού Καλλιστράτους

Το εν λόγω θέμα  θα επανέλθει  στα αρμόδια όργανα  προκειμένου να επανεξεταστεί, τηρουμένων των νόμιμων διαδικασιών.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου