Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος του Γιώργου Πιτσιλή

Πιο δύσκολη καθίσταται η είσοδος στις εφορίες καθώς έως και τις 22 Νοεμβρίου οι πολίτες θα εισέρχονται μετά από υποχρεωτική επίδειξη μοριακού ή rapid test εάν δεν έχουν εμβολιαστεί. Ταυτόχρονα, πιο αυστηρά γίνονται τα μέτρα και για όσους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν έχουν εμβολιαστεί, αφού μετά από εγκύκλιο που απέστειλε στις υπηρεσίες της ο επικεφαλής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, καθιστά υποχρεωτική την πραγματοποίηση δύο rapid test για κορονοϊό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος
Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο των ακολούθων:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή
  • πιστοποιητικού νόσησης, ή
  • βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID- 19 από δημόσια ή ιδιωτική δομή (PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test τελευταίου εικοσιτετραώρου).

Κατά την επίδειξη των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν από την είσοδο στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διενεργείται έλεγχος εγκυρότητας των βεβαιώσεων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/, όπου και παρέχονται οδηγίες για τη χρήση της.

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας μεριμνά μέσω του αρμόδιου διατάκτη για την προμήθεια της βέλτιστης τεχνικής λύσης για την υλοποίηση των ανωτέρω, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος. Ενδεικτικά προμήθεια κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου με δεδομένα, ή συσκευής Wi-Fi εφόσον στο χώρο της εισόδου της υπηρεσίας υπάρχει τηλεφωνική γραμμή.

Επισημαίνεται ότι κατά την επίδειξη των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν από την είσοδο στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, πρέπει να γίνεται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι κάθε Υπηρεσία υποχρεούται προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας να ορίζει και το προσωπικό που θα αναλάβει την εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προσωπικό φύλαξης (security) και να πραγματοποιείται απαρέγκλιτα ο ανωτέρω έλεγχος, ώστε το κοινό να εισέρχεται στις υπηρεσίες κατόπιν επίδειξης των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Δύο rapid test οι υπάλληλοι
Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιοδήποτε άλλη ιδιότητα, όπως πρακτική άσκηση και οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, καθώς και από το συναλλασσόμενο κοινό θα κάνουν δύο rapid test εβδομαδιαίως.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι το χρηματικό κόστος των rapid test αναλαμβάνει ο ίδιος ο υπάλληλος και όχι η υπηρεσία.

Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης οι υπάλληλοι που:

  • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
  • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης τους από κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
  • Έχουν νοσήσει από κορονοϊό COVID-19 χωρίς να έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του

Πηγή: stonisi.gr