Δελτίο τύπου
Κοινό αίτημα των δυο Δημάρχων του νησιού απεστάλη σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να δημιουργηθεί μόνιμο αυτοτελές γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στη Σάμο με μόνιμο προσωπικό για την γρηγορότερη εξυπηρέτηση των σεισμόπληκτων των δύο δήμων τόσο για τα επιδόματα των μισθωμάτων που καταβάλλουν όσο και για τις αποκαταστάσεις των ιδιοκτησιών τους που επλήγησαν.
Το ζήτημα αυτό έχει πολλαπλές διαστάσεις, αφού πέραν της συνεχιζόμενης ταλαιπωρίας των ιδιοκτητών τους, η κατάσταση αυτών με το πέρασμα του χρόνου επιδεινώνεται συνεχώς, αυξάνοντας συνεπακόλουθα και το κόστος αποκατάστασης, ενώ εγκυμονούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχημάτων.
Μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης, της νησιωτικής φύσης της Σάμου και των ειδικών συνθηκών που καθορίζουν την προσβασιμότητα στο νησί, θεωρούμε απαραίτητη την λειτουργία Αυτοτελούς Γραφείου της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. με μόνιμο προσωπικό στη Σάμο, προκειμένου τόσο η εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και η διεκπεραίωση των διαφόρων διαδικασιών να επιτελεστεί όσο το δυνατό γρηγορότερα και αποδοτικότερα.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί, άμεσα, να παρέχει στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. χώρο για την λειτουργία του Γραφείου, καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου της».