Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ενισχύθηκε με την πρόσληψη μιας επικουρικής υπαλλήλου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το Νοσηλευτικό μας Ίδρυμα σε όλους τους τομείς έτσι ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες ανάλογες προς τους πολίτες.

 

Ο Διοικητής

Νικόλαος Α. Στεφανής