ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στο πλαίσιο σύστασης μητρώου προμηθευτών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές με έδρα τον Δήμο μας, να δηλώσουν την διάθεση συνεργασίας όσον αφορά την αγορά προμηθειών με πίστωση έως το μέγιστο 3ων μηνών στις παρακάτω ομάδες προϊόντων.

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 19η Ιουνίου 2022 μέχρι την οποία θα πρέπει να σταλούν στο mail gdion@0615.syzefxis.gov.gr αναγράφοντας στο θέμα του e-mail την ομάδα προϊόντων για την οποία ενδιαφέρονται καθώς επίσης, η επωνυμία της επιχείρησης , το ΑΦΜ της, τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο υπεύθυνου καθώς επίσης και e-mail επικοινωνίας.

 • Μεταφορικές εταιρίες
 • Γραφεία κηδειών
 • Είδη βιβλιοπωλείου –Χαρτί Α4
 • Εκτυπώσεις
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Αναλώσιμα
 • Υλικά συντήρησης κτιρίων
 • Έπιπλα
 • Σκεύη
 • Φαρμακευτικά είδη
 • Ζωοτροφές
 • Είδη τροφίμων
 • Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού
 • Εξοπλισμός συνεργείων
 • Ηλεκτρολογικό Υλικό
 • Υλικά Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Αδρανή Υλικά
 • Εταιρίες Courier

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου