Στόχος του εορτασμού αυτού είναι να αναγνωρίσουμε όλοι μας-πολιτεία, κυβέρνηση-κόμματα, τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, αλλά και ο λαός μας- την συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος χρόνος σε λεπτά που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι για να φροντίσουν όσους συγγενείς τους έχουν ανάγκη κυμαίνεται από 201 λεπτά στις ηλικίες 65-74 ετών έως 318 λεπτά στις ηλικίες 75 ετών και άνω. Αντιθέτως, οι νεώτεροι άνθρωποι αφιερώνουν μόλις 50 λεπτά για να φροντίσουν κάποιον που τους έχει ανάγκη, καθώς δεν μπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο.

Αυτού του είδους η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν οι ηλικιωμένοι διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής. Εμείς λοιπόν ως νεοεκλεγείσα   Αντιπεριφερειακή Αρχή Νομού Σάμου υποσχόμαστε να δείξουμε εμπράκτως το αμέριστο ενδιαφέρον μας για τους ηλικιωμένους και ηλικιωμένες συμπολίτες μας. ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ!

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου

Βασίλειος Πανουράκης