ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 8-2-2021 ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σάμου δεν ενέκρινε την ειδική άδεια σε εργαζόμενη μονογονεϊκής οικογένειας με παιδί με ειδικές ανάγκες, επικαλούμενος υπηρεσιακές ανάγκες στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου. Η εργαζόμενη είναι Υ.Ε. κατηγορία και εργάζεται στην γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων, με συγκεκριμένο αντικείμενο στα ραντεβού των ασθενών. Θεωρούμε αναφαίρετο δικαίωμα της εργαζόμενης να λάβει την ειδική άδεια. Όσο για τις ανάγκες που επικαλείται ο Διοικητής για το τμήμα του Φαρμακείου, η συγκεκριμένη εργαζόμενη δεν έχει καμία σχέση και καμία εξειδίκευση, ώστε να εργαστεί σε Φαρμακείο.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου είναι πολύ μεγάλες. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει Φαρμακοποιός, αλλά ούτε και άλλος επιστημονικά υπεύθυνος και λειτουργεί μόνο με  μία βοηθό Φαρμακείου.

Καλούμε την Διοίκηση του Νοσοκομείου, την 2η Υ.Π.Ε. και το αρμόδιο Υπουργείο να  ανακληθεί η μετακίνηση της συγκεκριμένης εργαζόμενης και να προχωρήσουν σε προσλήψεις Φαρμακοποιών και βοηθών Φαρμακείου.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                         Η Γραμματέας

Σταμάτης Φιλιππής                                                                                    Παναγιώτα Λαγογιάννη