ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει ότι:

Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/04/2022.Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής:

  • Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του.
  • Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Έναρξη δραστηριότητας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001.
  • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο.

 

Το μίσθωμα για το έτος 2022 καθορίζεται στο 65 %  του ετήσιου ανταλλάγματος (παρ. 3 άρθρο 75 του Ν.4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65/28-03-2022).

 

Επίσης,

  1. Υπενθυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη συμβάσεις τριετίας ή διετίας οι οποίες λήγουν την 31-12-2022, θα πρέπει να καταβάλουν το αντάλλαγμα χρήσης έτους 2022 εντός των ημερομηνιών που ορίζεται στα συμφωνητικά τους  (1η δόση μέχρι 31/03/2022, 2η δόση μέχρι 30/04/2022, 4η δόση μέχρι 31/05/2022).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, αρμόδιοι υπάλληλοι : ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΤΗΛ: 2273 3 50136 – ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΗΛ: 2273 3 50147.