ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου προκειμένου να επικαιροποιήσει τον κατάλογο δικαιούχων παροχών στο πλαίσιο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά , προσκομίζοντας τα παρακάτω :

  • Αίτηση ενδιαφερομένου (δίνεται από την Υπηρεσία).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/διαβατηρίου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9 τρέχοντος ή προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
  • Άδεια παραμονής και διαβατήριο σε ισχύ για τους αλλοδαπούς, μόνιμους κατοίκους.
  • Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ (αν υπάρχει).
  • Σε περίπτωση αναπηρίας, η απόφαση-γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, που αναγράφεται το ποσοστό.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία: α) του  Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  της ΠΕ Σάμου, β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Δερβενακίων και Α. Αλέξη, από την Δευτέρα 21 Μαρτίου έως την Τρίτη 29 Μαρτίου, στις ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Σε κάθε περίπτωση η ένταξη αιτούντος στην κατάσταση των δικαιούχων γίνεται σε συνεργασία και με άλλους φορείς (Δήμοι κλπ) οι οποίοι παρέχουν ανάλογη υποστήριξη.

 

 

 

                                                                               Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ