Συνεπώς μέχρι τότε στα νησιά αυτά παραμείνουν οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ του 4% (ο υπερμειωμένος) του 9% ( ο χαμηλός) και του 17% ο βασικός συντελεστής του κυριότερου έμμεσου φόρου αντί του 6% , 13% και 24% αντιστοίχως που ισχύουν στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή ανανεώνονται σε εξαμηνιαία βάση αφού με βάση την σχετική απόφαση του 2018 η διατήρηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ θα πρέπει να εξετάζεται σε εξαμηνιαία βάση και να παρατείνεται με βάση τις μεταναστευτικές ροές προς τα συγκεκριμένα πέντε νησιά που δέχονται τον κύριο όγκο των μεταναστευτικών ροών.