Ενημερώνονται οι μαθητές, γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία της Σάμου (2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Σάμου, 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σάμου και 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου) για τα εξής:

– Από το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργούν για πρώτη φορά στο νομό μας Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο. Σε όλη τη χώρα λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020 62 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και από το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργούν 120. Λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πρότυπο ή/και Πειραματικό σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της πόλης μας έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα καινοτόμο δημόσιο σχολείο, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών σε όλα τα σχολεία του νομού μας μας και γενικότερα σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

– Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Σάμου, στην Α ́ τάξη του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σάμου και στην Α ́ τάξη του 1ου Πειραματικού Γυμνάσιου Σάμου έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/pps/ για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο ως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.

Σας γνωρίζουμε επιπλέον ότι:

α) οι απόφοιτοι του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Σάμου εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α ́ τάξη 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σάμου, εφόσον το επιθυμούν.
β) οι απόφοιτοι του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σάμου εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α ́ τάξη του 2ου Πειραματικού Γυμνάσιου Σάμου, εφόσον το επιθυμούν.Για τις ενδιάμεσες τάξεις, τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας.- Τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης και βαθμίδα καθώς και την μεταξύ τους διασύνδεση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:

https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=10899

– Πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις στην εισαγωγική τάξη κάθε Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

https://depps.minedu.gov.gr/?p=10996

– Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022.