ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρώτιστο καθήκον αποτελεί η στήριξη των σεισμόπληκτων και η αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας για την λειτουργία της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.
 Άμεση στεγαστική συνδρομή με πλήρη κάλυψη δαπανών ενοικίασης οικιών ή μισθώσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Πλήρη και άμεση κάλυψη των δαπανών ενοικίασης δωματίων ξενοδοχείων και σίτισης των αστέγων με έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου ή απευθείας εξόφληση από τη Π.Π.
 Άμεση καταβολή των πρώτων επιδομάτων στα πρότυπα της πρόσφατης θεομηνίας στα πληγέντα νοικοκυριά ( αυτά θα δοθούν για έξοδα μετεγκατάστασης ,αντικατάσταση οικοσκευών ,απώλεια εσόδων ,αγορά ειδών πρώτων ανάγκης)
 Εμπροσθοβαρής καταβολή του 100% των δαπανών αποκατάστασης της πρώτης κατοικίας και του 80% των υπολοίπων ιδιοκτησιών με την χορήγηση άτοκων δανείων εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο για το υπόλοιπο 20% με διαδικασίες απαλλαγμένες από γραφειοκρατία αλλά με έλεγχο.
 Κάλυψη δαπάνης έκδοσης οικοδομικών αδειών και ασφαλιστικών εισφορών.
 Άμεση εξόφληση κατασκευαστικών ή επισκευαστικών δάνειων από το κράτος τα οποία έχουν δοθεί για σεισμόπληκτες κατασκευές-κατά αναλογία του προϋπολογισμού αποκατάστασης- με κρατική χορηγία όπου θα καταβάλει το 30% ο πολίτης άτοκα στο κράτος σε 15 χρόνια.
 Απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοικιών και των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιά από το σεισμό ή το τσουνάμι.
 Απαλλαγή υποχρεώσεων από ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευση για όσο διάστημα απαιτηθεί η αποκατάσταση.
Για τα ετοιμόρροπα και χαρακτηρισμένα επικίνδυνα κτίρια: να κατεδαφιστούν με κατεπείγουσες διαδικασίες όλα όσα κρίνονται ως επικίνδυνα με άμεση κρατική χρηματοδότηση των ιδιοκτητών ή των δήμων ή απευθείας του κράτους. Ειδική νομοθετική ρύθμιση για την κατ εξαίρεση κατεδάφιση των ρυμοτομούμενων από το δήμο εφόσον αυτά που δεν είναι διατηρητέα και είναι επισκευάσιμα δεν μπορούν να τύχουν άδειας για θέματα στατικότητας των κτιρίων. Στα πλαίσια αυτά είναι μείζονος σημασίας να υπάρξει πρόβλεψη για την επιχορήγηση των δήμων για την αγορά των κατεδαφιστέων ή κτιρίων που υπέστησαν ζημιές και δεν θα μπορούν να επισκευαστούν και τα οποία βρίσκονται σε ρυμοτομούμενες περιοχές, ώστε επιτέλους να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των σχεδίων πόλεων / οικισμών.
Είναι προφανείς δράσεις, η υλοποίηση των οποίων όμως καθορίζεται από σύνθετες, άκαμπτες, χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες. Εάν δεν υπάρξουν άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση η αποτελεσματικότητα των ενεργειών της αυτοδιοίκησης είναι καταδικασμένη να είναι περιορισμένη.
Να αλλάξει ΑΜΕΣΑ το θεσμικό πλαίσιο για την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων & επικίνδυνων κτιρίων όσον αφορά τις διαδικασίες, τη χρηματοδότηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους και οι Δήμοι να προχωρήσουν στην άρση της επικινδυνότητάς τους. Για όσα δεν υπάρχει ιδιοκτήτης μετατροπή του χώρου σε ελεύθερο δημοτικό χώρο αναψυχής, πάρκο κλπ ή σε χώρο πολιτισμού αν αναστηλωθούν.
Ψηφιοποίηση των προσωρινών αυτοψιών από το υπουργείο Υποδομών και τις σχετικές υπηρεσίες.
Κατανομή των έκτακτων βοηθημάτων στους δήμους του νησιού μας σύμφωνα με το ισοζύγιο καταστροφών και την αναλογία του πληθυσμού(62-38%) .
Καταγραφή στη τράπεζα αυτή όλων των ρυμοτομούμενων ακινήτων του δήμου τα οποία δεν είναι διατηρητέα και δεν μπορούν να επισκευαστούν με άδεια ώστε να υπάρξει άμεση καθαίρεση των αυθαίρετων κτισμάτων από τους ιδιοκτήτες τους άλλως από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ειδικό πρόγραμμα για τον χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της κοινότητας Βαθέως, την ιστορική πρωτεύουσα της Χώρας και του παραδοσιακού οικισμού Κοκκαρίου.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή των ζημιών και να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές (κατεστραμμένων επιχειρήσεων εξοπλισμού, επαγγελματικών αυτοκινήτων, και μηχανολογικού εξοπλισμού) στο 100% χωρίς όρους, προϋποθέσεις και δάνεια. Να δοθεί άμεσα έκτακτη επιδότηση, σε πρώτη φάση, ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ, (χωρίς δικαιολογητικά) σε κάθε πληγείσα επιχείρηση, χωρίς γραφειοκρατία σύμφωνα με τα προσωρινά δελτία αυτοψίας και τις παροχές ΔΕΗ ως άμεσο κεφάλαιο κίνησης με υποχρέωση να αναλωθούν σε λειτουργικές δαπάνες τους επόμενους 12 μήνες ( αυτά θα δοθούν για έξοδα μετεγκατάστασης απώλεια εσόδων από μη λειτουργία κλπ.)
 Στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid, να δοθεί άμεση προτεραιότητα στο νησί της Σάμου με πριμοδότηση στην αξιολόγηση του φακέλου ΕΣΠΑ αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Σάμου. Να ανέβει το όριο επιδότησής για Σάμο από 50.000 σε 100.000 €.
 Να υπάρξει απαλλαγή από Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη για όλες τις επιχειρήσεις.
 Πλήρη αποζημίωση και παροχή επιδοτήσεων όλων των επιχειρήσεων, πολλές εκ των οποίων υπέστησαν τόσο τις συνέπειες του σεισμού όσο και του επακολουθήσαντος πλημμυρικού φαινομένου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία τους, άμεσα.
 Νομοθετική ρύθμιση όπου το Τσουνάμι να κρίνεται ως απότοκο του Σεισμού εφόσον πολλές ασφαλιστικές αρνούνται την αποζημίωση εφόσον μιλούν για πλημμυρικό φαινόμενο και όχι για τσουνάμι απότοκο του σεισμού, δηλαδή να χαρακτηριστούν σεισμόπληκτοι.
 Να γίνει επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν σε ποσοστό τουλάχιστον 100% και των υπολοίπων κατά 50% για διάρκεια 1 έτος τουλάχιστον, με ταυτόχρονη υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας.
 Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες να υπάρξει επιστροφή στο αφορολόγητο όριο 12000, ξεκινώντας από το οικονομικό έτος 2019, ως τη μόνη αποδεκτή λύση που μπορεί να περιορίσει σε ένα βαθμό τις συνέπειες και να εξασφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουργία των μικροεπιχειρήσεων. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και του τέλος επιτηδεύματος. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για 12 μήνες και επιδότησή τους από το κράτος.
 Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους τους επαγγελματίες που έκλεισαν ή θα κλείσουν την επιχείρησή τους χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις.
 Κούρεμα υποχρεώσεων και δανείων ( κεφάλαιο ) σε επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες αν απαλλαγούν από τις υπερβολικές υποχρεώσεις που σωρεύτηκαν με τις κρίσεις των τελευταίων ετών και κερδοφόρες
 Αναστολή αναγκαστικών μέτρων να είναι όχι για 1 αλλά για 3 έτη.
 Αναστολή δόσεων έως 31/12/2021 για οφειλές. Με πάγωμα των χρεών των επιχειρήσεων και των πληγέντων της περιοχής σε εφορία, ΟΑΕΕ, τράπεζες, δήμο χωρίς προσαυξήσεις και τόκους και νέα ρύθμιση αυτών σε πολλές δόσεις .
 Να υπάρξει απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, αλληλεγγύης και δημοτικά τέλη για τα επόμενα 2 έτη και μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος για τα επόμενα 3 έτη στο 50% με υποχρέωση για τις εταιρείες το υπολειπόμενο 50% του φόρου εισοδήματος που δεν εισπράχθηκε να αναλωθεί το επόμενο φορολογικό έτος σε έργα ανάπτυξης ή σε μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος.
 Να υπάρξει άμεση χορήγηση άτοκων δανείων διάρκειας τουλάχιστον 60 μηνών στο 50% του τζίρου της επιχείρησης.
 Να γίνει ένταξη των πληγεισών επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις για τις οφειλές πάσης φύσεως στο Δημόσιο, όπως και ένταξη – για όσες δεν έχουν ήδη ωφεληθεί – στα μέτρα covid, όπως αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής. Να υπάρξει πρόβλεψη στις επιστρεπτέες 1-3 οι επιχειρήσεις της Σάμου να κρατήσουν το 40% ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ . Επίσης στις επιστρεπτέες 4-5 το ποσοστό που θα κρατήσουν οι επιχειρήσεις Σάμο να μην είναι 50% όπως η υπόλοιπη Ελλάδα αλλά 100%.
 Να αποφασιστεί αναστολή σφράγισης επιταγών για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών επιπλέον. Ως έκτακτη λύση, σε περίπτωση σφραγίσματος επιταγών, να μην καταχωρούνται στον Τειρεσία, αλλά αυτομάτως να μπαίνουν σε 12 μήνες αποπληρωμή με αρχή από 1/1/2021.
 Να γίνουν επενδυτικά προγράμματα για Σάμο και μόνο με ευνοϊκότερους όρους για επενδύσεις στο τουρισμό και στο πρωτογενή τομέα.
 Να επιχορηγηθεί από το κράτος το τέλος διαμονής του αεροδρομίου με αποτέλεσμα να γίνει πιο ανταγωνιστικός προορισμός η Σάμος.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ.
 Λήψη οριζόντιων οικονομικών μέτρων για το σύνολο του πληθυσμού, (απαλλαγή από καταβολή ΦΠΑ για 2 έτη, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος κατά 50%, απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για 2 έτη, χορήγηση άτοκων δανείων).
 Καταβολή αφορόλογητα σε όλα τα νοικοκυριά για το 2021 του μέσου ισοδύναμου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΕΛΣΤΑΤ) 9.382 ευρώ, – που ίσχυε κατά το έτος 2019.
 Κατά παρέκκλιση ένταξη στο εξ οικονομώ κατ οίκον ακόμα και για οικίες που είναι μισθωμένες και αποτελούν τη δεύτερη ιδιόκτητη κατοικία και χωρίς εισοδηματικό κριτήριο όπου όλοι όσοι εντάσσονται άσχετα από τη κατηγορία θα εντάσσονται στη μέγιστη κατηγορία χρηματοδότησης.
 Διπλασιασμός του Μεταφορικού Ισοδύναμου .
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον ταχύ οπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τους μηχανικούς της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», από τις τριάντα έξι, (36) σχολικές δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου που ελέγχθηκαν, δεκαεννέα, (19), χαρακτηρίστηκαν «Α» και «Β», εννέα (9), χαρακτηρίστηκαν «Γ», «Δ» και «Ε», επτά, (7) χαρακτηρίσθηκαν σε μεικτές κατηγορίες κυμαινόμενες μεταξύ «Α έως Δ», ενώ μία σχολική μονάδα, (Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Βαθέος), λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής δεν ελέγχθηκε πρωτοβαθμίως. Ήδη έχει ζητηθεί από την ΚΤΥΠ καθ υπόδειξη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας επανεξέταση μέρους των σχολικών υποδομών.
Επισημαίνεται ότι ακόμη και σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί «Α» ή «Β», δεν είναι λειτουργικές λόγω επικινδυνοτήτων κατά μήκος των οδών πρόσβασης σε αυτές.
Παράλληλα η μετασεισμική ακολουθία είναι και συνεχής και σημαντική από άποψη μεγέθους των δονήσεων με αποτέλεσμα βάσει μακροσκοπικών ελέγχων κατά την διενέργεια μετασεισμικών αυτοψιών, να εντοπίζονται νέες ή σε μεγαλύτερη έκταση φθορές από αυτές που εντοπίστηκαν κατά τον αρχικό έλεγχο.
Είναι προφανές ότι και μετά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω COVID, η ασφαλείας λειτουργία αυτών δε θα είναι εφικτή, παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση των απαιτουμένων τεχνικών δομικών παρεμβάσεων, καθώς και της άρσης των επικινδυνοτήτων πέριξ αυτών. Για την επαναλειτουργία κάποιων σχολικών μονάδων, ευτυχώς λίγων, θα απαιτηθεί διάστημα ετών, αφού ενδέχεται να απαιτηθεί η πλήρης ανακατασκευή αυτών.
Σε κάθε περίπτωση, στο μετασεισμικό περιβάλλον του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ακόμη και η σύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν είναι αυτονόητη για την μαθητική κοινότητα και λόγω των δονήσεων και λόγω αντικειμενικών συνθηκών, (συχνότητα μετασεισμικών δονήσεων, διαμονή πολλών μαθητών σε δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο ή σε σταθερή τηλεφωνία, ή σε συγγενικές/ φιλικές κατοικίες.
Οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να λειτουργήσει τόσο η μαθητική όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα, μόνο ως ευνοϊκές δεν μπορούν να θεωρηθούν.
Επισημαίνεται ότι,
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε επιβεβλημένο, πέραν των άλλων, να υπάρξουν θεσμικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση και στήριξη της μαθητικής κοινότητας και κυρίως των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων των λυκείων, καθώς και της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Πιστεύουμε ότι η στήριξη αυτή είναι αυτονόητη και, σε μεγάλο βαθμό, οφειλόμενη και θα πρέπει να επικεντρωθεί στους παρακάτω άξονες:
 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης, περί καθορισμού ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και αποφοίτων που θα υποβάλλουν αίτηση δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια του Δήμου Ανατολικής Σάμου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, αντίστοιχη με την Α.Φ.253.2/135894/Α5/10-08-2017, (Φ.Ε.Κ. 2895/τ.Β’/21-08-2017), για τα νησιά Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρρών.
 Πρόβλεψη, τουλάχιστον για την επόμενη τριετία, προκειμένου φοιτητές πρώτου βαθμού συγγένειας, να έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στην ίδια πόλη. Ειδικότερα, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν να επιτραπεί η μεταγραφή / μετακίνηση Σαμίων φοιτητών νεοεισαχθέντων φοιτητών σε αντίστοιχες σχολές όπου φοιτούν άλλα μέλη της οικογένειάς τους, ακόμη και εάν δεν καλύπτουν τα μόρια της βάσης μεταγραφής του τμήματος στο οποίο αιτείται η μεταγραφή, κατ’ εξαίρεση του κριτηρίου των 2.750 μορίων που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν.4692/2020.
 Αναμοριοδότηση των Σχολικών Μονάδων, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών.
 Καθιέρωση πρόσθετης μοριοδότησης, ως κινήτρου, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς προκειμένου να έχουν, ως πρώτη τους επιλογή, το νησί της Σάμου.