ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου μετά από τα τελευταία επίσημα επιδημιολογικά στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, προχωρά στην αυστηρή τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από το Νόμο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία όλων μας.

 

     Τα Μέτρα αυτά είναι (συνοπτικά) :

  –  η καθολική χρήση μάσκας

  –  η τήρηση αποστάσεων (τουλάχιστον 1,5 m)

  –  η χρήση αντισηπτικών

  – η επίσκεψη σε δημόσιες υπηρεσίες, άρα και στο Δήμο, μόνο για έκτακτες περιπτώσεις και μόνο με ραντεβού.    

 

Θερμή παράκληση λοιπόν προς όλους να εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα μέτρα για αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού.

 

Παρακαλούμε τους/τις συνδημότες/-σες, να μην προσέρχονται στις Υπηρεσίες χωρίς ραντεβού και μόνο για έκτακτα θέματα.

     

Με την εφαρμογή τους, μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς

 

Για την επίσκεψη σε υπηρεσίες του Δήμου παρακαλείσθε οπωσδήποτε  να επικοινωνείτε πρώτα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για ραντεβού με βάση τον ακόλουθο Πίνακα.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ

 

     ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Τηλέφωνο    e mail
Γραφείο Δ/Σ – Ο/Ε

Ωράριο λειτουργίας : 08:00  16:00

2273350126 kostaskaradim@gmail.com

 

Οικ/κή Υπηρεσία

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273350138, -135, -139 oikon@0615.syzefxis.gov.gr

 

    Ισόγειο
Γραμματεία – Πρωτόκολλο

Ωράριο λειτουργίας : 08:00  16:00

2273350148 g.proto@0615.syzefxis.gov.gr

 

Γραφείο Ταμείου – Εισπράξεις

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273350125
Γραφείο Εσόδων

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273350136, -152, -147 esoda@0615.syzefxis.gov.gr

 

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Ωράριο λειτουργίας : 09:00  15:00

2273350128, -129, -130 dl.samos@0615.syzefxis.gov.gr

m.gerogli@0615.syzefxis.gov.gr

 

Δ/νση Διοικητικού

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273350120, -121, -122 dioikitiki@0615.syzefxis.gov.gr

n.knitis@gmail.com

 

Τμήμα Ταμείου

Ωράριο λειτουργίας : 08:00  16:00

2273350142, -143 chrysoulazach1980@gmail.com

 

Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273350110 stsolakakis@yahoo.gr

 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273350131 n.roditi@0615.syzefxis.gov.gr

 

Δ/νση Πολιτισμού-Τουρισμού

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273350117 makisam72@gmail.com

kktistou@gmail.com

 

 

 

     ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τηλέφωνο    e mail
    Ισόγειο
 ΚΕΠ Σάμου

Ωράριο λειτουργίας : 08:00  15:00

 Δ/ντής  2273080004,

2273350497, -481, -489

n.samou@kep.gov.gr

 

    Όροφος
Τεχνική Υπηρεσία –  Δ/ντής

Ωράριο λειτουργίας : 08:00  16:00

2273353530, -524 akazakou04@gmail.com

 

Τεχνική Υπηρεσία – Τμ. Συγκοιν & Κτιρ

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273350519 aapostolou2009@hotmail.com

 

Τεχνική Υπηρεσία – Τμ. Η/Μ, Έργων

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273353534 karageorgiou@0615.syzefxis.gov.gr

 

Τεχνική Υπηρεσία – Τμ. Ύδρευσης- Αποχέτευσης

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273353526 polikratis12@yahoo.gr

 

Τεχνική Υπηρεσία – Βλάβες 15109
Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωση

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273353533 irene.athanasakis@gmail.com

 

Δ/νση Καθαριότητας – Τμ.Περιβάλλ.

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

 

2273353536 a.goulielmos@0615.syzefxis.gov.gr

 

Δ/νση Καθαριότητας – Οχήματα

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273353525  gkyp17@hotmail.com

 

  Δ/νση Προγρ/σμού

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273353522 egdelonis@yahoo.gr

 

  Δ/νση Προγρ/σμού – Πληροφορ.

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273353532 n.paraskevis@0615.syzefxis.gov.gr

 

  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273353535 kaliroi.ferentinou@1180.syzefxis.gov.gr

 

  Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273353540  saueko@yahoo.gr

 

 

  Τμήμα Πολεοδομίας

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273350459, -455, -454 ioannis.likourinos@1180.syzefxis.gov.gr

 

  Τμήμα Προμηθειών

Ωράριο λειτουργίας : 07:00  15:00

2273353521, -523 dimastvatheos@hotmail.gr

stefagelina@gmail.com

 

  Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  15:30

2273353452, -448,

2273350454 , -450

dkpsamou@samos.gr

 

 Γραφείο Νομικών Συμβούλων 2273353518 sapounasxr@gmail.com

 

     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/Ε ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΚΕΠ Πυθαγορείου

Ωράριο λειτουργίας : 08:00  15:00

2273350711 , -712 d.pythagoreiou@kep.gov.gr

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΧΩΡΑΣ

Ωράριο λειτουργίας : 07:30  13:50

2273091594 katina24966@yahoo.gr

 

 ΒΛΑΒΕΣ 15109

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ