ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στις 28 Ιουνίου 2021, πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν η μετονομασία του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Σύμφωνα με την “Ανατροπή”, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι υψίστης σημασίας και θα έπρεπε να συζητηθεί με το σωστό υπόβαθρο.

Και αυτό προϋποθέτει μια από κοινού συζήτηση με τον Δήμο Δυτικής Σάμου. Η μετονομασία του Δήμου Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, μιας και βρισκόμαστε στο ίδιο νησί, μπορεί να δώσει μια διαφορετική αξία και ένα διαφορετικό πνεύμα στο τόπο μας, στο νησί μας.

Γι’ αυτό τον λόγο ως παράταξη θεωρούμε ότι η συζήτηση για την ονοματοδοσία, είναι αναγκαίο να τεθεί σε μια σωστή βάση, η οποία ορθώς αναλύεται στην εισήγηση του καθηγητή Γιώργου Καραγιαννίδη. Το όνομα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του νησιού,
  2. Να αναδεικνύει την «παγκόσμια» σημασία της περιοχής,
  3. Να είναι μια ονομασία γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο που να διευκολύνει μεγάλες πρωτοβουλίες που αφορούν το νησί (τουρισμός, συνέδρια, επιστήμη, κλπ.),
  4. Να είναι μια ονομασία «στοχευμένη» και «ξεκάθαρη», και
  5. Να διευκολύνει και να μην έρχεται σε σύγκρουση με πιθανή ονοματοδοσία του άλλου Δήμου.

 

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε λανθασμένη την λήψη μιας μονόπλευρης απόφασης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου. Ως εκ τούτου, πρόταση της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή” ήταν να αναβληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να οργανωθεί μια συζήτηση από κοινού από τα δύο Δημοτικά Συμβούλια, ούτως ώστε το όνομα που θα επιλεγεί να μείνει στην ιστορία, να μας δώσει ένα νέο πνεύμα.

Ευτυχώς, στο Δημοτικό Συμβούλιο επικράτησε η λογική. Κατά πλειοψηφία το θέμα αναβλήθηκε, ούτως ώστε η όποια ονομασία να αποφασιστεί κατόπιν συνεργασίας με το Δήμο Δυτικής Σάμου.

Ευελπιστούμε σύντομα σε μία σύμπραξη, με τις σωστές βάσεις και προϋποθέσεις, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του νησιού μας.