Η Εβδομάδα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας, από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός, σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.

Το θέμα που επιλέχθηκε για το 2021 είναι «Είμαστε Υγιείς και Ασφαλείς με τη Βιώσιμη Κινητικότητα». Η επιλογή για το φετινό θέμα είναι ένας φόρος τιμής στις δυσκολίες που βίωσε η Ευρώπη – και ο κόσμος- καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Το φετινό σύνθημα είναι «Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο περιβάλλον. Μένουμε υγιείς»  και στόχο έχει να κινητοποιήσει όλους τους προηγούμενους και μελλοντικούς συμμετέχοντες ώστε να λάβουν μέρος στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ανατολικής Σάμου καλεί όλους τους συλλόγους, φορείς, εθελοντές και πολίτες που θέλουν να συμβάλλουν στις δράσεις της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας, από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2021, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και την υγεία όλων, να δηλώσουν συμμετοχή στη Διεύθυνση Πολιτισμού Τουρισμού & Άθλησης στα τηλέφωνα 2273350141 & 2273350117 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση desp@0615.syzefxis.gov.gr.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου