Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

 Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα  για τη  συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της διαχειριστικής περιόδου 1-9-2019 έως 31-12-2019.

Στις 20:15  θα ξεκινήσει η 2η συνεδρίαση με  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αιτήματα Παραχώρησης Χώρων για την Πραγματοποίηση Εκδηλώσεων
 • Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 1. Αίτημα Χρήσης του Γηπέδου Πυθαγορείου από την ΠΥ (14η Ε.Μ.Ο.Δ.Ε)
 • Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 1. Παραχώρηση Χώρου στην Εθελοντική Ομάδα SOS Κοκκαρίου
 • Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 1. Σύμφωνη Γνώμη Αναφορικά με Θέσεις Δημοπράτησης Χώρων Αιγιαλού
 • Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 1. Εξέταση Αιτήματος Παραχώρησης Αιγιαλού στην “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”
 • Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 1. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών (Έκδοση 4η)
 • Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Ανατολικής Σάμου
 • Εισηγητής: Καραμηνάς Αντώνιος, Αντιδήμαρχος
 1. Παραχώρηση Χρήσης Δύο Πυροσβεστικών Οχημάτων
 • Εισηγητής: Δήμαρχος
 1. Βεβαίωση Δαπάνης Καθαρισμού Ακάλυπτων Χώρων
 • Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση Εξόδων Ταφής Απόρων Πολιτών
  • Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Οικονομικών Υπηρεσιών