ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΣΑΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την ισχύουσα  ΚΥΑ έως και 31/5/2021 και κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Ως εκ τούτου με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας όλων, και η επόμενη προγραμματισμένη για την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ