«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)και το αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί σύγκλισης συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Σας καλούμε σε έκτακτη   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την 31η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

  1. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
  2. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr .

Συνημμένα:

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας εξαιτίας  του COVID 19.

 

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  1, θέματα 5)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

  

  1. Μέτρα προστασίας Νήσων από τη κρίση στη δημόσια Υγεία εξαιτίας των αφίξεων

προσφύγων και μεταναστών.

Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.

  1. Πρόταση Λαϊκής Συσπείρωσης λήψης μέτρων για την ανακούφιση του Λαού και την

προστασία των εργαζομένων

Εισηγητής: Τζίχας Κων/νος δημ. σύμβουλος

  1. Πρόταση της δημοτικής πρόταξης «Η Σάμος Αλλάζει» ι για δωρεά στήριξη του Γενικού

Νοσοκομείου Σάμου

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ανατολικής Σάμου για την Επιχορήγηση του

ποσού των 40.000,00 €  για την  αντιμετώπιση του COVID  19.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.

  1. Αποδοχή ποσού 1.128,750 €  απόδοσης δημοτικών τελών σύμφωνα  με την

απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος