ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα σύστασης Επιτροπών για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων που απασχολούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με την υπ΄ αριθ.: 138/15.5.2024 απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη του την αυτοδιοικητική εμπειρία του Δημάρχου Δήμου Δυτικής Σάμου, κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, καθώς και τη γνώση του στα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Δήμων, τον όρισε μέλος της Επιτροπής Μεταναστευτικού, Προσφυγικού και Κρίσεων της ΚΕΔΕ.

 

 

 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                        ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

                                               

 

                                                                                 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ