ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Σάμου, ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, αλλά και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει πολιτικέςκαι δράσεις πρόληψης και προαγωγής που καλύπτουν όλο το φάσμα των ηλικιών, τις ευπαθείς ομάδες και την ενημέρωση του πληθυσμού, σχετικά με την  πορεία της ζωής και την ενδυνάμωση των ανθρώπων. Επίσης έχει δεσμευθεί να υιοθετήσει πολιτικές για τη διατροφή, τη φυσική άσκηση, τον καπνό, το αλκοόλ, την ψυχική και πνευματική υγεία,ενισχύοντας και διαμορφώνοντας τις υπηρεσίες του με επίκεντρο τον άνθρωπο, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα για την δημόσια υγεία, για την βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής των κατοίκων του Δήμου.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Σάμου υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας για την εκπόνηση μελέτης του προφίλ υγείας του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής υπάρχει εκτενές ερωτηματολόγιο το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν ανά Δημοτική Ενότητα, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου. Ήδη ξεκίνησε η διανομή των ερωτηματολογίων σε όλο το Δήμο, αναλογικά με τον πληθυσμό, (Δ.Ε Βαθέος 133, Δ.Ε Καρλοβασίων 103, Δ.Ε Πυθαγορείου 85,Δ.Ε Μαραθοκάμπου 29), από εθελοντές- συνεντευκτές, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για το σκοπό αυτό. Οι εθελοντές θα έχουν μαζί τους κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, βεβαίωση συνεντευκτή από το Δήμο, προκειμένου να πιστοποιούν ότι εκπροσωπούν τον Δήμο έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν οποιεσδήποτε τυχόν επιφυλάξεις από τους συμμετέχοντες.

Παρακαλούμε τους κατοίκους του Δήμου Σάμου να συμμετέχουν στην έρευνα αυτή. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια από τους εθελοντές-συνεντευκτές.

Θεωρούμε μετά το πέρας της έρευνας θα έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη, ένα χρήσιμο εργαλείο για το Δήμο μας, σχετικά με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και το προφίλ υγείας αυτών, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους, αλλά και να προσχωρήσουμε σε δράσεις προαγωγής και πρόληψης της υγείας.

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

& Δημόσιας Υγείας,