Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες προβαίνουν σε χρήση χώρου στις χερσαίες ζώνες των λιμένων Σάμου, Πυθαγορείου, Καρλοβασίου & Όρμου Μαραθοκάμπου, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για το έτος 2021.

Σύμφωνα με την αριθ. 23/2021 Απόφαση Δ.Σ. , για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος για όλους τους λιμένες αρμοδιότητας μας, καθορίζεται σε ποσοστό 60%  επί της ισχύουσας τιμής ανταλλάγματος έτους 2019 ( πριν την έναρξη της πανδημίας ), δηλ. μείωση κατά 40%.

                                                                 

                                                                                                                                                                  

                                                           

        ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ