Δελτίο τύπου

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια ενός  αποφρακτικού οχήματος 3 κυβικών  με δυνατότητα απόφραξης και αναρρόφησης το οποίο φέρει δύο δεξαμενές.

Το νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα προστέθηκε στο στόλο των οχημάτων του Δήμου Δυτικής Σάμου και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο  για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού και απόφραξης αγωγών λυμάτων, καθώς και με ταυτόχρονη αναρρόφηση των αποβλήτων από τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης.

Αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση σε αντίστοιχες βλάβες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας και την ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

Το μηχάνημα στοίχισε 372.000€ και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.