Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία πρωτοκόλλου αυτοψίας επικινδύνων και ετοιμόρροπων κτιρίων προς κατεδάφιση

Μη κατοικήσιμα 792 από τα 1.226 κτίρια που έχουν ελεγχθεί, ενώ 434 έχουν χαρακτηριστεί ως κατοικήσιμα, στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

Ο δήμος έχει ζητήσει παράλληλα να ξεκινήσει άμεσα ο επανέλεγχος για να υπάρχει πλήρης εικόνα.

Ενημερώστε άμεσα της υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Σάμου για περιπτώσεις που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη στα τηλέφωνα 22733 50801 και 22733 50869.